Neurolingvistinis programavimas. Ar tai smegenų apgaulė?


Inovacijos ir technologijos – žmogaus idėjų ir iniciatyvų rezultatas, kuris palengvina mūsų kasdienybę. Robotai, telefonai bei kiti įvairūs įrenginiai įrodantys, jog žmogus, gali sukurti neįsivaizduojamus dalykus. Tačiau kiek dažnai susimąstome apie savo smegenų galią ir jų veikimo mechanizmą? Juk žmogaus smegenys – tai galingiausias kompiuteris, apie kurį retai kas prabyla, kaip apie neištirtą galimybių šaltinį.

Neurolingvistinis programavimas – kas tai?

Neurolingvistinis programavimas – tai taikomosios psichologijos atmaina, kuri mūsų „smegenų kompiuterį“ tiria jau nuo 1971 m., kai matematikas ir kibernetikos tyrinėtojas Ričardas Bendleris, kartu su Džonu Grinderiu,lingvistikos profesoriumi, nusprendė ištirti trijų įžymių psichoterapeutų darbo metodus. Jie pažvelgė į žmogaus smegenis kaip į pasaulio psichologinius suvokimo filtrus, kurie mato ne tą pasaulį, kuris yra iš tikrųjų, o tarsi to pasaulio šešėlį arbą to pasaulio atspindį savo smegenyse. Šie žmonės sukūrė pagrindą vystytis teorijoms ir tyrimams apie žmogaus galimybes pačiam valdyti savo emocines būsenas, paveikti kitų žmonių būsenas ir pasiekti gyvenime savo tikslų paprasčiausiais metodais, pasitelkiant tą smegenų dalį, kurios įprastai žmogus neišnaudoja. Būtina nepamiršti, jog neurolingvistinis programavimas nėra nei psichoterapija, nei saviugdos vadovas, tačiau NLP technikos padeda pasiekti tikslų, susijusių su šiomis sritimis.NLP – tai kelias, kaip „užprogramuoti“ smegenis, kad pavyktų pasiekti to, ko norite Jūs.http://www.youtube.com/watch?v=szIoQ_8vMV4

NLP – kelias į sėkmę be milijono

Žmonių kuriamos fizinės priemonės, mobilieji telefonai, planšetės, automobiliai, turėtų paversti žmones laimingais ir iš jų uždirbami pinigai turėtų kiekvieną atvesti į didžiąjį sėkmės kelią, tačiau dažniausiai dideli nuopelnai žmogų „išvaro iš proto“ ir jis nebeturi laiko džiaugtis savo nuopelnais. NLP siūlo kitą požiūrį į sėkmę – juk sėkmė yra mūsų mąstymas ir galia slypinti jame. NLP specialistai siūlo pradėti kurti sėkmingą gyvenimą nuo kelių labai paprastų technikų. Susikoncentruoti į tai, ką gali pasiekti, susikurti konkretų tikslą ir turėti aiškius žingsnius, kaip jį pasieksi. Tik turint konkrečius tikslus ir suprantant būdus, kaip juos pasiekti, žmogus galės priartėti prie savo sėkmės ir iš tiesų suprasti, ką ji reiškia žmogaus gyvenime. http://www.youtube.com/watch?v=o2eAEMEuy9Q

Kalbos konstruktai – kaip apgauti smegenis?

Vienas svarbiausių NLP naudojamų metodų – kalbos konstruktai, kurių įtaka ya neįtikėtina. Ji apima nuo galimybės žmogui save pagydyti iki įtakos kitų žmonių priimamiems sprendimams. Vieni ryškiausių istorinių asmenų naudoję NLP kalbos konstruktus – Mahatma Gandis, juodieji genijai: Stalinas bei Adolfas Hitleris. Įdomi detalė – žinovai, nagrinėjantys, pavyzdžiui, Vladimiro Putino kalbas, pastebi, kad kalbos konstruktų jo pasisakymuose, lyginant su karjeros pradžia, akivaizdžiai daugėja – nuo 6-7 kalbos konstruktų, kas įprasta išsilavinusiam žmogui, iki 12-13. Žodžiai turi galią apgauti žmogaus smegenis joms to laiku nesuprantant, todėl ši psichologinė technologija ateityje gali sukelti perversmą tiek sveikatos srityje, tiek politiniuose sprendimuose.
Šiuolaikiniame technologijų pasaulyje visuomenė pamiršta apie paprastus, bet genialius metodus pasiekti savo tikslų. Paskendę naujausių išradimų pasaulyje, žmonės nebežino, kokią galią turi taikomoji psichologija ir nesupranta, jog ją galima panaudoti savo gerovės kūrimo link. NLP – tai kelias į sėkmę, kuriuo žmogus gali pradėti eiti greitai ir ryžtingai. Tai taip pat puiki priemonė, apgauti smegenis, joms laiku to nesupratus, tad įvaldžius NLP technikas galima pasiekti puikių rezultatų, siekiant savo tikslų.