18000 Hz garsinė banga

Garsinę bangą klausytis čia:

Tiesiog pabandykite išgirsti šį garsą, vadinamą „Iki dvidešimties“ dėl to, kad didžioji dalis žmonių sulaukę 20 metų šio garso nebegirdi. Žmogui senstant aukščiausias girdimas garso dažnis kinta.

Taip pat šis garsas Didžiojoje Britanijoje naudojamas tose vietose, kur nenorima, kad landžiotų paaugliai, (šis garsas nemalonus ausiai daugeliui žmonių).